PROJEKTY

2022
28/BnI/W80/2022

Projekt
pn. Przeprowadzenie badań analitycznych, numerycznych i eksperymentalnych adaptacji modułowych przyczep HONEYtech do zastosowań specjalnych na przykładzie Mobilnej Stacji Produkcji Biogazu

jest
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w kwocie 133.450,00 zł (85 %)
w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”

Projekt „Dolnośląski Bon na Innowacje” 
Numer projektu: RPDS.01.02.01-02-0002/21
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR
w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020,
realizowany w Partnerstwie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
i Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

Cel projektu. Rozwój przyczep marki HONEYtech poprzez  opracowanie projektu technicznego oraz przeprowadzenie badań prototypowej mobilnej stacji produkcji biogazu przeznaczonej do homologacji w kategorii przyczep kategorii O2 lub O3.

Planowane efekty. Opracowanie systemu mobilnej produkcji biogazu

Beneficjent: HONEYtech Sp. z o.o..

2019
POIR.01.01.01-00-0589/19

Projekt pt. „Elastyczny system produkcji (ESPP) modułowych przyczep samochodowych o DMC do 3500kg wytwarzanych w technologii HoneyTech”, nr projektu POIR.01.01.01-00-0589/19, realizowany w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 (Konkurs_2/1.1.1/2019 SS Duże/MSP/JN) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu. Celem niniejszego projektu jest zbudowanie, przetestowanie oraz wdrożenie elastycznego systemu produkcji (ESPP) modułowych przyczep samochodowych o DMC do 3.5t umożliwiającego poprawę efektywności wytwarzania oraz wzrost standaryzacji i powtarzalności produkcji przy jednoczesnym wzroście liczby konfiguracji zastosowanych cech użytkowych w przyczepach samochodowych.

Planowane efekty. Rezultatem projektu  jest ostateczna forma technologii umożliwiająca produkcję przyczep kategorii O1 oraz O2

Wartość projektu: 2.918.025,43 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2.013.466,49 zł

Beneficjent: HONEYtech Sp. z o.o.

Przewiń do góry Skip to content