Postępowania do projektu pt. „Elastyczny system produkcji (ESPP) modułowych przyczep samochodowych o DMC do 3500kg wytwarzanych w technologii HoneyTech”, nr projektu POIR.01.01.01-00-0589/19, realizowany w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 (Konkurs_2/1.1.1/2019 SS Duże/MSP/JN) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

POSTĘPOWANIE nr 01.2020.HT
Przedmiot zamówienia:
Wynajem przestrzeni laboratoryjnej do badań analitycznych i numerycznych
1. Zapytanie ofertowe_01.2020.HT – kliknij aby pobrać
2. Załącznik 1. Formularz oferty_01.2020.HT- kliknij aby pobrać
3. Załącznik 2. Oświadczenie o braku powiązań_01.2020.HT – kliknij aby pobrać 
Data ogłoszenia: 08.01.2020r.
Termin składania ofert: 16.01.2020r. na adres e-mail: office@httrailers.com

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA nr 01.2020.HT (opublikowano dn. 17.01.2020)
Informacja o wybranym wykonawcy (nazwa i adres, data wpłynięcia oferty, liczba uzyskanych punktów  oraz jej cena)
– Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki, ul. M. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, NIP: 5250007684, REGON: 000037902
– Data wpłynięcia: 14.01.2020
– Liczba uzyskanych punktów: 100
– Cena: 1113,14 zł brutto

POSTĘPOWANIE nr 02.2020.HT
Przedmiot zamówienia:
Próbki części przyczep przeznaczone do badań wytrzymałościowych i technologicznych 12 platform w ramach projektu POIR.01.01.01-00-0589/19
1. Zapytanie ofertowe_02.2020.HT
2.
Zał. 1. Formularz oferty_02.2020.HT
3. Zał. 2. Oświadczenie-o-braku-powiązań_02.2020.HT
4. 
Zał. 3. Umowa NDA
Data ogłoszenia: 09.04.2020r.
Termin składania ofert: 17.04.2020r. na adres e-mail: office@httrailers.com

UWAGA (z dn. 16.04.2020, godz. 13:38):
W związku z opublikowanym terminem składania ofert do 17.04.2020r. wg POSTĘPOWANIA nr 02.2020.HT ulega zmianie termin otwarcia ofert z 17.04.2020r godz. 8:00 na dzień 18.04.2020 godz. 8:00
Powyższa zmiana nie obejmuje zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, ani zmiany terminu składania ofert.

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA nr 02.2020.HT (opublikowano dn. 18.04.2020)
Informacja o wybranym wykonawcy (nazwa i adres, data wpłynięcia oferty, liczba uzyskanych punktów  oraz jej cena)
– PWPO-T PROMONT Sp. z o.o, ul. Przemysłowa 6, 58-160 Świebodzice, NIP: 8840011085, REGON: 008040950
– Data wpłynięcia: 17.04.2020
– Liczba uzyskanych punktów: 100
– Cena: 45971,58 zł netto (56545,04 zł brutto)

POSTĘPOWANIE nr 03.2020.HT
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie ESPP oraz wykonanie prac technicznych w ramach projektu POIR.01.01.01-00-0589/19
1. 
Zapytanie ofertowe_03.2020.HT
2. 
Zał. 1. Formularz oferty_03.2020.HT
3. 
Zał. 2. Oświadczenie-o-braku-powiązań_03.2020.HT
4. 
Zał. 3. Umowa NDA
Data ogłoszenia: 14.12.2020r.
Termin składania ofert: 24.12.2020r.

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA nr 03.2020.HT (opublikowano dn. 27.12.2020)

Informacja o wybranym wykonawcy (nazwa i adres, data wpłynięcia oferty, liczba uzyskanych punktów  oraz jej cena)
– Dawid Ciumek
– Data wpłynięcia: 23.12.2020
– Liczba uzyskanych punktów: 100
– Cena: 36,60 zł brutto za godzinę

 POSTĘPOWANIE nr 2021-2282-80349 INNOGLOBO
Przedmiot zamówienia:
Badania zderzeniowe mobilnych barier drogowych MAB wg normy PN-EN 1317-3:2010 realizowane w projekcie pt. Nowa generacja mobilnych hybrydowych barier bezpieczeństwa drogowego w ramach Programu INNOGLOBO.
1. 
Zapytanie ofertowe 2021-2282-80349_INNOGLOBO
2. Zał. 1. Formularz oferty_INNOGLOBO
3. Zał. 2. Oświadczenie-o-braku-powiązań_INNOGLOBO
Data ogłoszenia: 22.11.2021r.
Termin składania ofert: 30.11.2021r. godz. 10:00

Uprzejmie prosimy o składanie ofert na załączonym formularzu wraz z oświadczeniem o braku powiązań w formie podpisanych i zeskanowanych dokumentów na adres e-mail na adres: office@httrailers.com

 POSTĘPOWANIE nr 01.2022.B.HT 
BON NA INNOWACJE 2022-2023

Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie badań analitycznych, numerycznych i eksperymentalnych adaptacji modułowych przyczep HONEYtech do zastosowań specjalnych na przykładzie Mobilnej Stacji Produkcji Biogazu

1. Zapytanie ofertowe
2. Zał. 1. Formularz oferty
3. Zał. 2. Oświadczenie-o-braku-powiązań
Data ogłoszenia: 20.07.2022r.
Termin składania ofert: 28.07.2022r.
UWAGA: Termin złożenia ofert został przedłużony do 04.08.2022 r.

Uprzejmie prosimy o składanie ofert na załączonym formularzu wraz z oświadczeniem o braku powiązań w formie podpisanych i zeskanowanych dokumentów na adres e-mail na adres: office@httrailers.com

Przewiń do góry Skip to content